Gryning och dess verksamheter

Runt om i Sverige finns det olika verksamheter som är till för att hjälpa människor i olika samhällsklasser att komma in i samhället. Orsakerna till att man har hamnat snett från början kan vara många och det gäller människor i olika åldrar. I dag finns det någonting som kallas för Gryning som erbjuder tjänster med olika verksamheter i västra Sverige. Du kan gå in på deras hemsida http://www.gryning.se/ om du är intresserad och skulle vilja läsa mer.

Olika verksamheter
Gryning har bland annat asylboenden där man främst riktar in sig på att ta hand om och hjälpa ensamkommande flyktingungdomar. Vidare har man också olika jourhem, missbruksenheter, ungdomshem LSS-boende och öppenvård. Det finns också barn- och familjeenheter så att alla människor i samhället oavsett vilken ålder de befinner sig i ska kunna få den hjälp och det stöd de behöver så att de kan klara sig själva. Livet är inte alltid så lätt för allt och alla människor. En del har helt enkelt tur när de föds och kommer aldrig behöva hamna i kriminella kretsar eller växa upp med missbrukande föräldrar. Andra kommer alltid att undra hur det är för att de helt enkelt föddes i ”fel” familj där förutsättningarna för ett barn inte var de bästa.